Ngân hàng Quốc Tế

  • Trụ sở chính: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 046 276 0068
  • Số Fax: 046 276 0069
  • Website: vib.com.vn
  • Email: vib@vib.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: VNIBVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại các tỉnh thành