Chi nhánh VIB Đà Nẵng

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Thành Phố Đà Nẵng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Quận Hải Châu 1 địa điểm, Quận Thanh Khê 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Đà Nẵng


  • Quận Thanh Khê
  • VIB Đà Nẵng

    Số 208-210-212 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

  • Quận Hải Châu
  • VIB Hải Châu

    Số 211 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Đà Nẵng