Chi nhánh VIB Quảng Ngãi

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Quảng Ngãi. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quảng Ngãi 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Quảng Ngãi


  • Thành Phố Quảng Ngãi
  • VIB Quảng Ngãi

    Số 289 đường Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Quảng Ngãi