Chi nhánh VIB Thái Bình

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 2 quận huyện của Tỉnh Thái Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Bình 1 địa điểm, Huyện Đông Hưng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Thái Bình


  • Thành Phố Thái Bình
  • VIB Thái Bình

    Tòa nhà Thái Bình Dream, số 355 Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

  • Huyện Đông Hưng
  • VIB Đông Hưng

    Tổ 6 thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Thái Bình