Ngân hàng VIB Huyện Đông Hưng Thái Bình

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Đông Hưng.

  • VIB Đông Hưng

    Tổ 6 thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình