Ngân hàng VIB Thành Phố Thái Bình Thái Bình

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Bình.

  • VIB Thái Bình

    Tòa nhà Thái Bình Dream, số 355 Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình