Chi nhánh VIB Phú Thọ

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Phú Thọ. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Việt Trì 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Phú Thọ


  • Thành Phố Việt Trì
  • VIB Việt Trì

    1676 Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Phú Thọ