Ngân hàng VIB Thành Phố Việt Trì Phú Thọ

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Việt Trì.

  • VIB Việt Trì

    1676 Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ