Chi nhánh VIB Khánh Hòa

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • VIB Phan Chu Trinh

    21 Phan Chu Trinh, phường Xương Huân, thành Phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  • VIB Nha Trang

    Số 50 Lê Thành Phương, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Khánh Hòa