Chi nhánh VIB Cà Mau

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Cà Mau. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Cà Mau 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Cà Mau


  • Thành Phố Cà Mau
  • VIB Cà Mau

    Số 19-20 Đường Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Cà Mau