Chi nhánh VIB Tây Ninh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Tây Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Tây Ninh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Tây Ninh


  • Thị Xã Tây Ninh
  • VIB Tây Ninh

    Số 324 đường 30/4, Khu phố 1, Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Tây Ninh