Chi nhánh VIB Lâm Đồng

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lâm Đồng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đà Lạt 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Lâm Đồng


  • Thành Phố Đà Lạt
  • VIB Lâm Đồng

    Số 56-58 Khu Hòa Bình, Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Lâm Đồng