Chi nhánh VIB An Giang

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh An Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB An Giang


  • Thành Phố Long Xuyên
  • VIB An Giang

    Số 73-75 Đường Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại An Giang