Chi nhánh VIB Thái Nguyên

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thái Nguyên. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Thái Nguyên 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Thái Nguyên


  • Thành Phố Thái Nguyên
  • VIB Gang Thép

    Tổ 11 phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  • VIB Thái Nguyên

    661 Lương Ngọc Quyến, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

  • VIB Phan Đình Phùng

    143 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Thái Nguyên