Chi nhánh VIB Vĩnh Phúc

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Phúc. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Yên 2 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Vĩnh Phúc


  • Thành Phố Vĩnh Yên
  • VIB Vĩnh Phúc

    69 Mê Linh, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

  • VIB Vĩnh Yên

    Tầng 1, Siêu thị Sài Gòn- Vĩnh Yên, Khu đô thị Chùa Hà Tiên, Phường Liên Bảo, Thành phố Vĩnh Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Vĩnh Phúc