Mạng lưới chi nhánh ngân hàng VIB Bình Định

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bình Định. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Qui Nhơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh lớn nhất VIB Bình Định


  • Thành Phố Qui Nhơn
  • VIB Quy Nhơn

    Số 91 Lê Lợi, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Bình Định