VIB Thủ Đức

  • Địa chỉ: 49 Nguyễn Văn Bá, Khu phố 3, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3722 5545 và 028 3722 5549
  • Số Fax: 028 3722 5546
Hiển thị bản đồ đến VIB Thủ Đức

Bản đồ đường đi đến VIB Thủ Đức


Các chi nhánh khác