VIB Sài Gòn

  • Địa chỉ: Một phần tầng trệt, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3824 2620
  • Số Fax: 028 3824 2621
Hiển thị bản đồ đến VIB Sài Gòn

Bản đồ đường đi đến VIB Sài Gòn


Các chi nhánh khác