VIB Quận 1

  • Địa chỉ: Số 87A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3914 7841
  • Số Fax: 028 3914 7842
Hiển thị bản đồ đến VIB Quận 1

Bản đồ đường đi đến VIB Quận 1


Các chi nhánh khác