VIB Huỳnh Thúc Kháng

  • Địa chỉ: Số 35 - 37 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3915 3661
  • Số Fax: 028 3914 1540
Hiển thị bản đồ đến VIB Huỳnh Thúc Kháng

Bản đồ đường đi đến VIB Huỳnh Thúc Kháng


Các chi nhánh khác