VIB Nguyễn Trãi

  • Địa chỉ: 68 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3924 2224 và 028 3924 2225 và 028 3923 9192 và 028 3923 9193
  • Số Fax: 028 3924 2226
Hiển thị bản đồ đến VIB Nguyễn Trãi

Bản đồ đường đi đến VIB Nguyễn Trãi


Các chi nhánh khác