VIB Chợ Lớn

  • Địa chỉ: 47 Lê Tấn Kế, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 6298 1051 và 028 6298 1054 và 028 6298 1041 và 028 6298 1042 và 028 6298 1043 và 028 6298 1044
  • Số Fax: 028 6298 1052
Hiển thị bản đồ đến VIB Chợ Lớn

Bản đồ đường đi đến VIB Chợ Lớn


Các chi nhánh khác