VIB Quang Trung

  • Địa chỉ: 37 Quang Trung, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3894 0881 và 028 3989 5767 và 028 3989 5128
  • Số Fax: 028 3989 5127
Hiển thị bản đồ đến VIB Quang Trung

Bản đồ đường đi đến VIB Quang Trung


Các chi nhánh khác