VIB Tân Bình

  • Địa chỉ: 415B Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 3842 4842 và 028 3842 4731 và 028 3842 4773
  • Số Fax: 028 3842 4336
Hiển thị bản đồ đến VIB Tân Bình

Bản đồ đường đi đến VIB Tân Bình


Các chi nhánh khác