VIB Phú Mỹ Hưng

  • Địa chỉ: Số 5 - Khu phố Mỹ Hoàng, Đại lộ Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 5412 1649 và 028 5412 1650 và 028 5412 1609 và 028 5412 1607
  • Số Fax: 028 5412 1610
Hiển thị bản đồ đến VIB Phú Mỹ Hưng

Bản đồ đường đi đến VIB Phú Mỹ Hưng


Các chi nhánh khác