VIB Nguyễn Hữu Cảnh

  • Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà số 2 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Số điện thoại: 0254 6254 999
  • Số Fax: 0254 6257 095
Hiển thị bản đồ đến VIB Nguyễn Hữu Cảnh

Bản đồ đường đi đến VIB Nguyễn Hữu Cảnh


Các chi nhánh khác