VIB Bà Rịa

  • Địa chỉ: 1264 - 1266 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, Thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
  • Số điện thoại: 0254 3721 585
  • Số Fax: 0254 3721 586
Hiển thị bản đồ đến VIB Bà Rịa

Bản đồ đường đi đến VIB Bà Rịa


Các chi nhánh khác