Ngân hàng VIB Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.

  • VIB Phú Yên

    36 Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

  • VIB Hải Dương

    Số 36 Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương