VIB Phú Yên

  • Địa chỉ: 36 Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0220 3836 585
  • Số Fax: 0220 3836 586
Hiển thị bản đồ đến VIB Phú Yên

Bản đồ đường đi đến VIB Phú Yên


Các chi nhánh khác