VIB Sao Đỏ

  • Địa chỉ: Số 119 Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0220 3587 968
  • Số Fax: 0220 3587 686
Hiển thị bản đồ đến VIB Sao Đỏ

Bản đồ đường đi đến VIB Sao Đỏ


Các chi nhánh khác