Ngân hàng VIB Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.

  • VIB Thủ Đức

    49 Nguyễn Văn Bá, Khu phố 3, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh