Ngân hàng VIB Quận 6 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 6.

  • VIB Chợ Lớn

    47 Lê Tấn Kế, Phường 2, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh