Ngân hàng VIB Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.

  • VIB Nguyễn Trãi

    68 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

  • VIB Châu Văn Liêm

    9 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

  • VIB Quận 5

    133 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh