Ngân hàng VIB Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Gò Vấp.

  • VIB Gò Vấp

    172 Nguyễn Văn Nghi, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

  • VIB Quang Trung

    37 Quang Trung, Phường 3, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh