Ngân hàng VIB Huyện Chí Linh Hải Dương

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Chí Linh.

  • VIB Sao Đỏ

    Số 119 Nguyễn Trãi, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương