Ngân hàng VIB Quận Tân Phú Hồ Chí Minh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Phú.

  • VIB Tân Thành

    Số 913 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh