Ngân hàng VIB Quận 9 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 9.

  • VIB Quận 9

    116 - 118 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh