Ngân hàng VIB Quận 10 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 10.

  • VIB 3 tháng 2

    Số 554-556-558 Đường 3 tháng 2, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh