Ngân hàng VIB Quận Bình Thạnh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thạnh.

  • VIB Đinh Tiên Hoàng

    126 - 128 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • VIB Thanh Đa

    667 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • VIB Văn Thánh

    H10A, Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh