Ngân hàng VIB Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Sa Đéc.

  • VIB Sa Đéc

    A24-A26 đường Hùng Vương, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp