Ngân hàng VIB Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Cao Lãnh.

  • VIB Đồng Tháp

    Số 82-84 đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp