Ngân hàng VIB Thị Xã Long Khánh Đồng Nai

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Long Khánh.

  • VIB Long Khánh

    233 Hùng Vương, Phường Xuân Hòa, Thị Xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai