Ngân hàng VIB Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Biên Hòa.

  • VIB Tân Mai

    97/481B, Khu phố 4, đường Phạm Văn Thuận, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

  • VIB Hố Nai

    97/5 Khu phố 9, Quốc lộ 1, Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

  • VIB Đồng Nai

    Nhà máy A42, Cổng 1, Sân bay Biên Hòa, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai