Chi nhánh VIB Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Quốc Tế có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Huế 3 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của VIB Thừa Thiên Huế


  • Thành Phố Huế
  • VIB Đông Ba

    Số 25 Mai Thúc Loan, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

  • VIB Huế

    Số 51 Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

  • VIB Trường Tiền

    30 đường Lê Lợi, phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi nhánh Ngân hàng Quốc Tế tại Thừa Thiên Huế